Więź, jesień 2020

Marcin Stachowicz

ur. 1988, publicysta, krytyk filmowy. Absolwent psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również kulturę wizualną w Instytucie Kultury Polskiej UW. Współpracuje lub współpracował m.in. z portalami Filmweb.pl i Gazeta.pl, „Res Publiką”, „Kulturą Liberalną”, „Małą Kulturą Współczesną” i „Więzią". Laureat I nagrody w konkursie dla młodych krytyków filmowych „Powiększenie” i wyróżnienia w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka. Mieszka w Warszawie.