Więź, jesień 2020

Magdalena Czoch

Ur. 1983, pracowniczka Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.