Więź, jesień 2020

Magdalena Bigaj

wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Ekspertka w zakresie komunikacji społecznej, członkini i ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Trenerka komunikacji w nowych technologiach. Mama dwójki dzieci.