Więź, jesień 2020

Ks. Wojciech Kućko

ur. 1984, duchowny diecezji płockiej, doktor teologii moralnej, adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.