Wacław Oszajca SJ: Zredukowaliśmy doktrynę do paru zagadnień

Krzysztof Tomasik