Więź, jesień 2020

Krzysztof Katkowski

ur. 2001, student MISH UW. Współzałożyciel Otwartego Uniwersytetu im. Karola Modzelewskiego, mającego na celu popularyzację interdyscyplinarnej humanistyki. Współpracuje z „Krytyką Polityczną”, Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” i z „Res Humana”, publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze Liberalnej”.