Więź, jesień 2020

ks. Krystian Chmielewski

ur. 1979, duchowny archidiecezji warszawskiej. Absolwent UKSW i PWTW. Wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie. Publikował w „Więzi".