Więź, jesień 2020

Konrad Ciesiołkiewicz

ur. 1977. Ukończył psychologię, politologię i zarządzanie. Prezes Fundacji Orange oraz dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR w Orange Polska. Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Wieloletni instruktor harcerski, w latach 2002–2007 aktywny w życiu politycznym i samorządowym. Był podsekretarzem stanu i rzecznikiem prasowym rządu w latach 2005–2006. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, współkoordynator projektu „Oczyszczalnia 2020”. Mąż i tata dwójki dzieci.