Więź, jesień 2020

Józef Majewski

ur. 1960. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, antropolog mediów, teolog, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów UG, członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Więź”, publicysta, dziennikarz, redaktor, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. Autor i współautor ponad 30 książek, w tym: „Teologia na rozdrożu”; „Religia – media – mitologia”; „Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza”. Redaktor prowadzący i współautor podręcznika akademickiego „Dogmatyka” (6 tomów). Ostatnio wydał „Wiara w trudnych czasach” (w Bibliotece „Więzi”) oraz „Kanony śmierci. Słowo o chrystologii «Wariacji goldbergowskich»”. Mieszka w Gdańsku.