Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Józef Majewski

ur. 1960, teolog i medioznawca, doktor habilitowany teologii. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów UG. Stały współpracownik „Więzi”, publicysta, współpracuje także z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Ostatnio w Bibliotece WIĘZI ukazała się jego książka „Wiara w trudnych czasach”. Członek Rady Naukowej Laboratorium Więzi. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Gdańsku.