Tajemnica i niepokój. O religijności sztuki poetyckiej

Ks. Jan Sochoń