Więź, jesień 2020

Jan Skórzyński

ur. 1954, historyk i politolog, dr hab., profesor warszawskiego Collegium Civitas, gdzie wykłada historię XX wieku. Uczestnik ruchu opozycyjnego w PRL, był jednym z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 13 grudnia 1981 r. został internowany. Jako dziennikarz pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań” i „Rzeczpospolitej”. W latach 2000-2006 był I zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus”. Wydał szereg książek o najnowszej historii Polski, m.in. „Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989”, „Od Solidarności do wolności”, „Rewolucja Okrągłego Stołu”, „Zadra. Biografia Lecha Wałęsy”, „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników”, „Krótka historia Solidarności 1980-1989”, „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956 – 1980”. Redaktor naczelny pisma naukowego „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” oraz trzytomowego słownika biograficznego „Opozycja w PRL”.