Więź, jesień 2020

Jacek Dymowski

ukończył SGH w Warszawie na kierunkach: metody ilościowe i systemy informacyjne oraz finanse i bankowość. Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Ukończył też studia MBA na Oxford Brookes University. Był m.in.współtwórcą giełdowego RESPECT Index. Pracuje jako niezależny konsultant.