Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Ignacy Dudkiewicz

redaktor naczelny Magazynu „Kontakt” (www.magazynkontakt.pl). Wychowawca młodzieży w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, członek Zarządu KIK.

Polecamy książkę Ignacego Dudkiewicza