Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Dominik Wilczewski

absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz Podyplomowych Studiów Wschodnich na UW, redaktor serwisu przegladbaltycki.pl. interesuje się krajami bałtyckimi, stosunkami polsko-litewskimi i polsko-białoruskimi, współautor „Programu Bałtyckiego” w Radiu Wnet, publikował na portalach psz.pl, pl.delfi.lt, eastbook.eu.