„Biblia dla kobiet” jest „grzeszna”? To stwierdzenie szokujące

ks. Daniel Łuka SSP