Wielka góra zagranicznego długu ostatniej dekady PRL

Cecylia Leszczyńska