Lek na przemoc. Dialog jako działanie radykalne

Bartosz Bartosik, Konrad Ciesiołkiewicz