Więź, jesień 2020

Barbara Chyrowicz SSpS

werbistka, profesor nauk humanistycznych, dr hab. filozofii, kierownik Katedry Etyki KUL. Należy do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Była redaktor naczelną „Roczników Filozoficznych” i członkinią Papieskiej Akademii Pro Vita. Autorka m.in. książek „Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku”, „O sytuacjach bez wyjścia w etyce", „Bioetyka". Laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera. Należy do Rady Naukowej Laboratorium „Więzi". Mieszka w Lublinie.