Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?

Arkadiusz Kierys

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Badacz dziejów opozycji intelektualnej w PRL. Autor monografii „Polska Jasienicy. Biografia publicysty” (Kraków 2015) oraz skryptu do nauczania historii „Historia Mundi. Starożytność. Od prehistorii do imperium perskiego” (Toruń 2010). Prezes Stowarzyszenia „Rojsty” propagującego edukację humanistyczną wśród młodzieży. Nauczyciel historii w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.