Więź, jesień 2020

Anna Karoń-Ostrowska

doktor filozofii, od 1993 redaktor „Więzi”. Współzałożycielka i członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Autorka książki „Dramat spotkania człowieka z Bogiem i z drugim w myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II” oraz współautorka „Dzieci Soboru zadają pytania”, „Spotkanie” (wywiad-rzeka z ks. Józefem Tischnerem) i „Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Swieżawskim”. Mieszka w Warszawie.