„Nawet w oczach enkawudzisty widziałem niebo”. O ks. Tadeuszu Fedorowiczu

ks. Andrzej Gałka