Niegodziwy włodarz stworzenia. Laudato si’ – stworzenie w narracji ewolucyjnej

Andrzej Paszewski