Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii, wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła – podkreśla Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Wydany dziś komunikat to – jak zaznaczają jego autorzy – odpowiedź na pytanie o publiczne inicjatywy krytyczne wobec przyjmowania Komunii na rękę.

„Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu – pisze w dokumencie bp Adam Bałabuch, przewodniczący komisji. – Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię świętej na rękę jako tych, którzy «winni są Ciała i Krwi Pańskiej», z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. (…) Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii świętej, wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła” – dodaje.

„Nie można też stwierdzić, iż Komunia święta na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację” – czytamy. Komisja przypomina, że faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom. (…) Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię świętą na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii” – podkreśla.

Kilka dni temu Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi zaczęło akcję „STOP Komunii świętej na rękę!”. Jej inicjatorzy stworzyli banery przedstawiające brudne dłonie i hostię we krwi. „Nasz głos wypływa z głębokiego zaniepokojenia eksperymentem, który pod pretekstem «ochrony zdrowia» prowadzi do podawania Wiernym Kościoła katolickiego Komunii Świętej na rękę” – wyjaśniają inicjatorzy. Apelują: „Stańmy razem w obronie czci Najświętszego Sakramentu, najcenniejszego skarbu, który mamy tutaj na Ziemi!”.

W czasie pandemii wielu polskich biskupów zaleca przyjmowanie Komunii świętej na rękę ze względów sanitarnych, choć zarazem podkreślają oni, że nikomu nie można odmówić przyjęcia Komunii do ust.

Przeczytaj też tekst ks. Andrzeja Draguły „Eucharystia: teologia i higiena”

BP KEP, DJ