Ewa Węgier-Szewczyk jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny rodzinnej, psychiatrą oraz biegłą w sądzie biskupim.

Administrator apostolski diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś podjął decyzję personalne w zakresie ochrony dzieci i młodzieży: drugą delegatką biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, obok ks. Bogumiła Kempy, została Ewa Węgier-Szewczyk, ceniona kaliska lekarka.

Abp Ryś wybrał także ks. Sebastiana Łagódkę na duszpasterza poszkodowanych i ich rodzin. Z kolei ks. Krystian Kowalski został kuratorem osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia.

Dane kontaktowe delegatów, duszpasterza i kuratora dostępne są na stronie diecezji kaliskiej.

KAI, DJ