Zawieszony ordynariusz kaliski zachowuje się tak pewnie, jakby miał wkrótce ponownie objąć rządy w diecezji.   

Jak dowiaduje się „Więź” z trzech niezależnych od siebie źródeł, pomimo zakazu nałożonego przez papieża Franciszka bp Edward Janiak przyjeżdża do Kalisza. Bywa zarówno w swojej rezydencji, jak i w kurii diecezjalnej.

Przypomnieć trzeba, że 25 czerwca 2020 r. najpierw Watykan ogłosił, że abp Grzegorz Ryś został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej, a następnie Nuncjatura Apostolska w Warszawie opublikowała komunikat wyjaśniający sytuację prawną w diecezji kaliskiej w związku z nominacją administratora. Punkt trzeci komunikatu stwierdza jasno: „Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską”.

Jednak wedle źródeł „Więzi”, w ciągu ostatnich tygodni bp Janiak co najmniej dwukrotnie przyjeżdżał do kaliskiej kurii diecezjalnej. Ostatnio miało to miejsce 25 sierpnia br. Nic sobie nie robiąc z zarządzenia Stolicy Apostolskiej, zawieszony biskup kaliski rozmawiał z pracownikami kurii.

W tej sytuacji z pewnością można mówić o złamaniu przez bp. Janiaka jednoznacznego papieskiego zakazu fizycznej obecności w diecezji kaliskiej na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie jego poważnych zaniedbań. Można też przypuszczać, że bywając w kurii, a także podczas nieformalnych spotkań ze współpracownikami, np. w swojej rezydencji, zawieszony ordynariusz usiłuje wywierać wpływ na kierowanie diecezją kaliską. Tym samym łamie prawdopodobnie oba zakazy nałożone nań przez papieża Franciszka.   

Cała ta sytuacja pokazuje przede wszystkim butę bp. Janiaka. Nie czuje się on związany nawet papieskimi zaleceniami. Korzystając z wpływów, jakie posiada, konsekwentnie kreuje w diecezji kaliskiej atmosferę oczekiwania na swój triumfalny powrót w glorii osoby pomówionej i niewinnie prześladowanej. Od kaliskich duchownych słyszę, że podczas aktualnych wizyt w diecezji bp Janiak zachowuje się tak pewnie, jakby miał wkrótce ponownie objąć tu rządy.

Z drugiej strony można też dostrzec, jak trudna jest misja administratora apostolskiego w diecezji kaliskiej. Przebywając na stałe w swojej archidiecezji łódzkiej, abp Ryś nie jest w stanie na bieżąco kontrolować sytuacji w Kaliszu – a przecież to on teraz za nią odpowiada, otrzymał w niej bowiem uprawnienia biskupa diecezjalnego. Administrator apostolski nie ma jednak władzy nad zawieszonym biskupem diecezjalnym. Ewentualne upomnienie za nieprzestrzeganie zaleceń papieża musi przyjść z Watykanu.

Dla uzdrowienia atmosfery niezbędne jest zatem jak najszybsze zakończenie dochodzenia w sprawie zaniedbań biskupa kaliskiego, które od 2 czerwca br. prowadzi metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki. A następnie – jednoznaczne decyzje personalne Stolicy Apostolskiej.

Łamanie papieskiego zakazu przebywania w diecezji przez bp. Janiaka powinno być, rzecz jasna, dodatkowym argumentem przeciwko niemu. Zważywszy jednak, że przez ponad dwa lata Watykan nie był w stanie doprowadzić do finału sprawy skargi na biskupa kaliskiego, złożonej w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury przez ówczesnego rektora diecezjalnego seminarium duchownego, ks. Piotra Górskiego – trudno i w tej sprawie o optymizm.