Biskup elbląski Jacek Jezierski tymczasowo pokieruje archidiecezją gdańską – ogłosiła dziś Stolica Apostolska.

Abp Sławoj Leszek Głódź kończy 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym jest zobowiązany złożyć rezygnację z urzędu. Nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio ogłosił dziś, że papież Franciszek przyjął jego rezygnację i mianował administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej sede vacante. Został nim biskup elbląski Jacek Jezierski.

Abp Głódź kierował archidiecezją gdańską od 2008 roku, wcześniej był biskupem polowym Wojska Polskiego (1991–2004) i biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim (2004–2008). Przez lata oskarżany o mobbing wobec podległych sobie księży i opieszałość w wyjaśnianiu przestępstw seksualnych. Od kilku lat gdańscy duchowni i świeccy bezskutecznie domagali się jego odwołania. Ich interwencje opisaliśmy w szczegółowym kalendarium.

Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w tamtejszym Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum. W roku 1968, wraz z innymi kolegami z roku, został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974 r. w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) oraz parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

Jest teologiem dogmatykiem, uzyskał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Był przewodniczącym Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich oraz członkiem Komitetu Naukowego sześciotomowej „Dogmatyki” wydanej przez Wydawnictwo „Więź”.

Wykładał teologię dogmatyczną w Warmińskim Instytucie Teologicznym Olsztynie (1983–1999), w Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (1999–2013) oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie (1993–2003).

19 lutego 1994 r. został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej ze stolicą tytularną Liberalia (dzisiejsza Algieria) Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w Olsztynie.

Swoją dewizę biskupią – „Veritas Christi Liberat” (Prawda Chrystusa wyzwala) – wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Odstąpił od zwyczaju ustanowienia herbu biskupiego. 

W 1992 r. został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Warmińskiej we Fromborku, a w 1994 wybrany jej prepozytem. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

10 maja 2014 papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego biskupem diecezjalnym diecezji elbląskiej. 8 czerwca 2014 odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu. W Wielki Czwartek 24 marca 2016 r. ogłosił zwołanie historycznego, pierwszego synodu diecezji elbląskiej pod hasłem „Dojrzali w wierze i życiu”. Synod został uroczyście rozpoczęty 17 września 2016. 

W Konferencji Episkopatu Polski bp Jezierski w 1995 r. objął funkcję przewodniczącego Komisji Charytatywnej, a w 1998 przewodniczącego Zespołu do Dialogu Ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim. Został ponadto delegatem KEP ds. Ekumenicznej Inicjatywy „Theobalt”. 

Obecnie w ramach KEP jest przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką, członkiem Rady ds. Ekumenizmu, Rady Ekonomicznej, Komisji Rewizyjnej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, który przygotowywał Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (Łagiewniki 19 listopada 2016). Ponadto jest także przewodniczącym Kapituły Promocja Godności Człowieka w ramach nagrody „Totus Tuus” Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przeczytaj też komentarz Zbigniewa Nosowskiego „Administrator w archidiecezji gdańskiej, czyli niewydolność kościelnych struktur”

DJ