Drodzy Czytelnicy, takie przyszły czasy, że dostrzegamy z bólem wiele zła, które niszczy Kościół od środka. Ale im bardziej dostrzegamy to zło, tym usilniej chcielibyśmy szukać w Kościele także źródeł odrodzenia. Dlatego zapraszamy wszystkich do ankiety „Gdzie szukać Ducha?”.

Ciekawi jesteśmy Waszych odpowiedzi na takie pytania:

1. Skąd może obecnie przyjść odnowa Kościoła?
2. Gdzie biją współcześnie źródła duchowego odrodzenia wiary?
3. Na czym opieracie dzisiaj swoją nadzieję? Gdzie osobiście znajdujecie siły do wierności i trwania w Kościele?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres online@wiez.pl, zamieszczanie ich w komentarzach pod tym tekstem lub na Facebooku pod postami dotyczącymi ankiety. Wszystkie weźmiemy pod uwagę. Dodajmy: nie chodzi nam o długie elaboraty. Wystarczą krótkie świadectwa i zapisy Waszych poszukiwań. 

Wybrane odpowiedzi opublikujemy na Więź.pl. Najciekawsze – nagrodzimy roczną prenumeratą kwartalnika „Więź”.

Odpowiedzi można pisać na trzy terminy: do 5, 12 i 19 lipca 2020 r. Po każdym z nich jedną odpowiedź nagrodzimy.

Wszystkie odpowiedzi zostaną wykorzystane w podsumowującym artykule, jaki do jesiennego numeru kwartalnika „Więź” przygotuje Monika Białkowska z „Przewodnika Katolickiego”.

Dziękujemy za udział w naszej ankiecie!
Redakcja