Przepraszamy Autorki tekstów zamieszczonych w „Biblii dla kobiet” za przedstawienie ich pracy na naszych łamach w sposób zniekształcający i wypaczający. Czytelników – za wprowadzenie w błąd.

26 maja br. opublikowaliśmy na łamach Więź.pl tekst „Biblia dla homo nieviastus Małgorzaty Bilskiej, poświęcony „Biblii dla kobiet” (Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020).

Jest to artykuł niezwykle surowo oceniający omawianą publikację – niestety jednak w sposób zdecydowanie niewystarczająco uzasadniony. Z ubolewaniem przyznajemy, że nie dostrzegliśmy tego faktu przed publikacją.

Przepraszamy Autorki tekstów zawartych w „Biblii dla kobiet” – s. Iwonę Kopacz PDDM, Marię Miduch, s. Annę Marię Pudełko AP i s. Judytę Pudełko PDDM – oraz Wydawnictwo Edycji św. Pawła za przedstawienie ich pracy na naszych łamach w sposób zniekształcający i wypaczający. 

Za wprowadzenie w błąd przepraszamy także Czytelników.

Zachęcamy do zapoznania się z polemikami s. Judyty Pudełko PDDM, s. Anny Pudełko AP i Marii Miduch.

Wyciągamy w redakcji wnioski z tego błędu i dołożymy starań, aby takie sytuacje na tych łamach nie miały więcej miejsca.

O zamieszczeniu powyższych przeprosin powiadomiliśmy najpierw Autorkę recenzji. Prosiła o zamieszczenie swego komentarza:

„Niczego bym w tekście nie zmieniła. Był świadomie i celowo jednostronny i przerysowany. Nie pod wpływem emocji, a racjonalnie. Zabieg ten nie wynika z braku szacunku, ale z obiektywnie istniejącego ogromnego problemu nieznajomości nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II – w tym Jana Pawła II o kobiecie. W 100. rocznicę urodzin świętego kobiety mają pełne prawo do tej wiedzy i poważnego traktowania. Małgorzata Bilska”.