Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach – pisze abp Stanisław Gądecki.

Polskie władze zdecydowały, że dziś od północy do 11 kwietnia wprowadzone zostają ograniczenie poruszania się – zakaz wychodzenia z domu, „poza najważniejszymi potrzebami”. W zgromadzeniach mogą brać udział maksymalnie dwie osoby, w mszach – pięć, nie licząc celebransa. Miejsca w komunikacji publicznej będą ograniczone, dozwoloną liczbą osób jest połowa liczby miejsc siedzących.

Komunikat wydał właśnie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu Polski. „W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia” – czytamy.

Abp Gądecki zachęca „wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”. „Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach” – zaznacza.

„W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących” – pisze.

KAI, DJ