Odpust – bez konieczności spowiedzi i fizycznego przyjęcia Komunii – mogę też uzyskać pracownicy służby zdrowia, rodziny chorych oraz wszyscy, którzy się za nich modlą.

Na świecie trwa pandemia koronawirusa, zmarło już ponad 10 tys. osób. Penitencjaria Apostolska, najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych, na mocy uprawnień udzielonych jej przez papieża postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym zarazą, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą.

Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez COVID-19, poddanym kwarantannie w szpitalach lub we własnych domach. Muszą oni wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy, odmawianiem różańca, praktyką drogi krzyżowej lub innymi formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu wiary i miłości względem bliźnich, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami papieża) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament lub czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny, odmawiającym różaniec, odprawiającym drogę krzyżową, albo odmawiającym koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i zbawienie dla zmarłych.

„Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się” – stwierdza Penitencjaria Apostolska.

Najwyższy trybunał kościelny wydał też dziś drugi dekret. Postanowił w nim, że biskupi diecezjalni, szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą, mogą zezwolić na udzielenie absolucji wielu penitentom równocześnie, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej 

KAI, DJ