Nikomu nie służyłoby zamienianie ambony kościelnej w mównicę polityczną. Takie działania byłyby sprzeczne z duchem Ewangelii –przypomina ks. Paweł Rytel-Andrianik

W Polsce trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Odniósł się do niej dziś rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Na stronie episkopatu zauważa, że wielu katolików jest zaangażowanych w życie polityczne, do czego mają pełne prawo. Podkreśla jednocześnie, że promocja partii lub kandydatów w wyborach powszechnych, nie może odbywać się w kościołach.

„Świątynie i pomieszczenia kościelne, nie są miejscami, w których można agitować politycznie, rozdawać ulotki lub rozwieszać plakaty czy banery wyborcze. Kościół katolicki jest otwarty na każdego człowieka i każdy może się w nim odnaleźć, o ile sam nie wyklucza się ze wspólnoty wierzących przez negowanie Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła” – zaznacza ks. Rytel-Andrianik. „W kościołach i pomieszczeniach kościelnych nie może być prowadzona żadna agitacja wyborcza, niezależnie od światopoglądu kandydata. Świątynie są miejscami modlitwy, głoszenia Ewangelii i sprawowania liturgii” – przypomina.

Dodaje, że choć trudno jest uniknąć elementów kampanii wyborczej w przestrzeni publicznej, nie ma zgody na to, by była ona wprowadzana do kościołów lub odbywała się podczas wydarzeń religijnych. „Nikomu nie służyłoby zamienianie ambony kościelnej w mównicę polityczną. Takie działania byłyby sprzeczne z duchem Ewangelii, w której czytamy słowa Jezusa Chrystusa: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga»” – przekonuje rzecznik episkopatu.

W sierpniu ubiegłego roku – po tym jak jeden z europosłów prawicy przemawiał podczas mszy – ks. Rytel-Andrianik przypominał, że „ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii i przekazywania nauczania Kościoła katolickiego. Wykorzystywanie jej do innych celów jest nadużyciem”.

KAI, DJ