Jej działalność w obronie środowiska naturalnego jest spójna z nauczaniem Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka w tej dziedzinie – mówi kard. Peter K. Turkson, prefekt Dykasterii ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Ludzkiemu.

Wypowiedź kard. Turksona jest do ogłoszenia przez amerykański magazyn „Time” młodej Szwedki Człowiekiem Roku 2019.

Greta „bardziej niż wzorem jest świadkiem zaangażowania na rzecz zachowania i troski o wspólny dom” – oświadczył kard. Turkson. Zwrócił uwagę, że co jakiś czas niektórzy wprowadzają „rozdział między uwagą poświęcaną środowisku naturalnemu a wiarą i należy to powoli przezwyciężać”. Przypomniał, że „dla ludu Biblii wierność Panu zakłada zaangażowanie na rzecz najsłabszych w społeczeństwie i w środowisku naturalnym, istnieje spójność w nauczaniu Kościoła, a uwaga poświęcana ubogim zbiega się z uwagą na rzecz środowiska naturalnego, wszystko to jest ze sobą połączone”.

Pochodzący z Ghany kardynał nie poprzestał jednak na koncepcji „wspólnego domu”, często przywoływanej przez obecnego papieża, ale stwierdził, że „ekologia ludzka”, o której mówił Jan Paweł II, jest tożsama z „ekologią integralną”, lansowaną przez Benedykta XVI i Franciszka. Dlatego – jego zdaniem – dyskurs, którym posługuje się Thunberg, również wykazuje ciągłość z wypowiedziami obu poprzednich papieży.

W obliczu przyszłości, której nie można zapewnić, gdyż nie dba się o środowisko naturalne, protest Grety i jej świadectwo zwracają uwagę na konieczność bycia spójnym w trosce o środowisko i o osoby żyjące na naszej planecie – tłumaczył hierarcha. Wyjaśnił, że na tym właśnie polega „spójność z nauczaniem Kościoła”. Dodał, że na tej samej zasadzie „nie można wielbić Pana i odsuwać na bok troski o środowisko naturalne i o innych”.

Portal Vatican News, który poinformował o tej wypowiedzi kard. Turksona, przypomniał przy okazji, że papież Franciszek przyjął Gretę Thunberg na audiencji 17 kwietnia, zachęcając ją do dalszej działalności. „W swej walce o tworzenie świadomości zmian klimatycznych Greta przemierzyła pół świata, aby spotkać się z szefami państw, wzywać rządy, kierować strajkami z młodzieżą z innych krajów” – podsumował jej dotychczasową działalność watykański portal.

Thunberg zapoczątkowała inicjatywę szkolnych strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości (Fridays for Future), jest też inicjatorką globalnego ruchu „Młodzież dla klimatu”. Przemawiała między innymi w trakcie szczytów klimatycznych ONZ w Katowicach, Madrycie i Nowym Jorku.

KAI, DJ