W liście do abp. Pennacchio gdańscy duchowni potwierdzili prawdziwość informacji dotyczących abp. Sławoja Leszka Głódzia zawartych w reportażu TVN24.

Pełny tekst oświadczenia:

My, niżej podpisani kapłani Archidiecezji Gdańskiej, potwierdzamy prawdziwość informacji zawartych w programie pt. „Czarno na białym” wyemitowanym przez stację TVN24 w dniu 24 października 2019 roku i wyrażamy gotowość ponownego przedstawienia wspomnianych w nim faktów wobec Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Jego Ekscelencji Abpa Salvatore Pennacchio.

Gdańsk, 28.10.2019

16 kapłanów Archidiecezji Gdańskiej
(nazwiska sygnatariuszy oświadczenia wraz z ich odręcznymi podpisami zostały podane do wiadomości Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w przekazanym mu oryginale niniejszego oświadczenia).