Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski poinformował diecezje i zakony o tym, że „zgodnie z prawem” właściwa do przyjmowania zawiadomień o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich jest Prokuratura Krajowa – poinformował w poniedziałkowym komunikacie rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Prokuratorem krajowym jest Bogdan Święczkowski. To także pierwszy zastępca prokuratora generalnego, najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry. Dlaczego episkopatowi i Prokuraturze Krajowej zależy na pełnej kontroli zgłoszeń wykorzystywania nieletnich przez księży?

Starał się to wyjaśnić w poniedziałek rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski zgłaszano pytania co do wykładni przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania wiarygodnych informacji o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich organom ścigania. Po konsultacjach, powstała potrzeba zwrócenia się do Prokuratury Krajowej o ujednolicenie praktyki zgłaszania informacji i wykładni ustawowego obowiązku” – pisze w komunikacie.

Dlatego Sekretariat KEP poinformował diecezje i zakony o tym, że „zgodnie z prawem” właściwa do przyjmowania tego rodzaju zawiadomień jest Prokuratura Krajowa. W ten sposób zdaniem rzecznika można zapewnić koordynację i nadzór postępowań karnych w całym kraju oraz uniknąć przewlekania postępowań.

– Również lokalne organa ścigania są kompetentne do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń – wyjaśnił jednak w rozmowie z Więź.pl ks. Rytel-Andrianik.

„Jest to kolejny krok mający na celu większą ochronę dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom. Biskupi z całą stanowczością podkreślają, że ochrona dzieci i młodzieży jest ich priorytetem, dlatego w tej kwestii nie może być żadnych kompromisów, ani zaniechań” – zapewnia w komunikacie rzecznik episkopatu.

Nie znamy jeszcze komentarza do sprawy abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

KAI, JH