Nie oznacza to zajęcia przez Sąd Najwyższy jakiegokolwiek stanowiska w kwestii zasadności wniosku.

Jak się dowiaduje „Więź”, Sąd Najwyższy na wczorajszym posiedzeniu (w ramach tzw. przedsądu) przyjął do rozpatrzenia wniosek kasacyjny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, kwestionujący podstawę prawną wyroku przyznającego milionowe zadośćuczynienie ofierze duchownego.

Nie oznacza to zajęcia przez Sąd Najwyższy jakiegokolwiek stanowiska w kwestii zasadności wniosku.

Martyna Łuczak z Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego informuje, że termin rozprawy nie jest jeszcze znany, odbędzie się ona najwcześniej w przyszłym roku, ze względu na dużą liczbę spraw czekających na rozpoznanie.

Uzasadnienie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpatrzenia nie jest znane.

O prawnych i moralnych aspektach tej sprawy pisał dwa dni temu Zbigniew Nosowski.