Powodem domaganie się przez zakonnika dymisji abp. Marka Jędraszewskiego.

Ojciec Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów, opublikował dziś na portalu zakonu oświadczenie, w którym poinformował, że nałożył na o. Pawła Gużyńskiego trzytygodniową pokutę w jednym z kontemplacyjnych klasztorów.

Ukarany zakonnik 4 sierpnia zainicjował na swoim facebookowym profilu akcję pisania listów do abp. Marka Jędraszewskiego z domaganiem się od niego honorowej dymisji po słowach o „tęczowej zarazie”.

„Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych” – napisał o. Kozacki. „Jednocześnie oświadczam, że ostatnie wypowiedzi ojca Pawła były jego osobistą inicjatywą. Jako dominikanie we wszystkich naszych działaniach chcemy pozostać wierni dwóm zasadom jednocześnie: bronić potrzebujących oraz czynić to w jedności z Kościołem” – dodał.

KAI, DJ