Szacunek dla konkretnych osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów – czytamy w oświadczeniu abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego episkopatu.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański, opublikował dziś oświadczenie o „ideologii LGBT”. Jego zdaniem polemiki wokół tego tematu mają „związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej”.

„Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji” – czytamy. W tym kontekście metropolita poznański przywołuje przemówienie papieża Franciszka o tym, że „rewolucja w obyczajach i moralności często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła ludziom dewastację duchową i materialną”

Przewodniczący episkopatu apeluje do władz samorządowych o „niepodejmowanie decyzji, które – pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji – skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet”. Apel dotyczy także parlamentarzystów, którzy – zdaniem arcybiskupa – powinny oprzeć się zmianom na rzecz wprowadzania do polskiego prawa małżeństw homoseksualnych i możliwości adopcji przez nie dzieci.

Abp Gądecki uważa, że „fala krytyki”, która dotknęła metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego po słowach o „tęczowej zarazie” oraz reakcje „pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+”, świadczą o „zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej”. „Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników” – pisze przewodniczący episkopatu.

KAI, DJ