Pokojowi zagraża dziś terroryzm oraz radykalizacja niektórych nurtów społeczeństwa. Na te zjawiska trzeba odpowiedzieć wychowaniem do pokoju. Wszystkie Kościoły chcą na tym polu współpracować – mówi bp Miguel Angel Ayuso Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Wczoraj w Genewie Stolica Apostolska i Światowa Rada Kościołów ogłosiły wspólną deklarację pod tytułem „Wychowanie do pokoju w wieloreligijnym świecie: perspektywa chrześcijańska”. Ma on zachęcić wszystkie wspólnoty kościelne do refleksji nad strukturalnymi przyczynami zagrożeń dla pokoju we współczesnym świecie.

Światowa Rada Kościołów zrzesza ponad 350 wyznań chrześcijańskich. Kościół katolicki do niej nie należy, ale blisko z nią współpracuje. Sygnatariuszami deklaracji są sekretarz generalny Rady pastor Olav Fykse Tveit oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego bp Miguel Angel Ayuso Guixot.

Zdaniem przedstawiciela Watykanu podpisanie takiej deklaracji jest dziś niezbędne ze względu na przemiany, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Rośnie bowiem światowa populacja, a ludzkość wydaje się coraz bardziej podzielona. – Pokojowi zagraża terroryzm oraz radykalizacja niektórych nurtów społeczeństwa. Na te zjawiska trzeba odpowiedzieć wychowaniem do pokoju i wszystkie Kościoły chcą na tym polu współpracować – powiedział bp Ayuso.

KAI, DJ