Zakończył się konkurs na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Komisja konkursowa przesłuchała w piątek kandydatów i wybrała prof. Dariusza Stolę, dotychczasowego szefa tej placówki – informuje „Gazeta Wyborcza”. Teraz decyzję o powołaniu prof. Stoli podejmie minister kultury i dziedzictwa narodowego.

– Zdecydowana większość członków komisji poparła kandydaturę prof. Dariusza Stoli. Przewodniczący Jarosław Sellin przyjął tę rekomendację i przekaże ją teraz wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu – mówi uczestnik komisji konkursowej cytowany przez „Gazetę Wyborczą”. Jak tłumaczy PAP prof. Stola, decyzja komisji jest tylko rekomendacją: – Z tego co wiem, uzgodniono formalnie, że dyrektora Muzeum Polin powołuje minister kultury w porozumieniu z przedstawicielami m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem ŻIH.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Polin wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ogłosił 27 lutego br. Wcześniej zdecydował o nieprzedłużeniu kontraktu prof. Stoli, któremu kończyła się pięcioletnia kadencja.

Prof. Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmuje się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX wieku. Opublikował ponad sto artykułów naukowych i dziesięć wielokrotnie nagradzanych książek, w tym: „Nadzieja i zagłada” (1995), „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968” (2000), „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989” (2010). Pisał także do „Więzi”. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim, uczestnikiem projektów badawczych oraz członkiem rad naukowych szeregu polskich i międzynarodowych instytucji i czasopism. Za zasługi dla badań nad historią najnowszą otrzymał w 2013 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Muzeum Polin, JH