Państwo nie jest od rozstrzygania, czy coś jest profanacją, świętokradztwem czy bluźnierstwem – piszą katolicy w liście do Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy treść listu otwartego katolików świeckich do biskupów:

My, niżej podpisani członkowie Kościoła, wyrażamy swój sprzeciw przeciwko użyciu policji do ścigania rzekomej profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej poprzez wpisanie w aureolę tęczy.

Po pierwsze dlatego, że Państwo nie jest od rozstrzygania, czy coś jest profanacją, świętokradztwem czy bluźnierstwem.

Po drugie dlatego, że wpisanie tęczy nie jest, naszym zdaniem, obrazą uczuć religijnych, gdyż tęcza nie jest symbolem uwłaczającym – przypominamy, że np. Matka Boska Kodeńska ma także aureolę tęczową, a ikona Maiestas Domini przedstawia Chrystusa, którego stopy spoczywają na tęczy, co ma podkreślać Jego jedność i równość z Bogiem Ojcem Wszechmogącym.

Po trzecie – zwracamy uwagę na brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz Kościoła oraz organów Państwa na przypadki ewidentnej profanacji, jakimi były zjazdy organizacji nacjonalistycznych na Jasnej Górze, podczas których głoszono treści sprzeczne z nauką Kościoła, czy też na skandaliczną wypowiedź ks. bpa Andrzeja Jeża cytującego podczas homilii Wielkoczwartkowej, jako prawdziwe, opinie z antysemickiej fałszywki.

Po czwarte uzasadniony niepokój budzi w nas brak reakcji władz kościelnych na wypowiedź Pana Jarosława Kaczyńskiego, przywódcy partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, że „kto podnosi rękę na Kościół podnosi rękę na Polskę”. Jest to naszym zdaniem, zawłaszczanie przez partię polityczną zarówno Kościoła jak i Polski. Jest to także sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który jest powszechny, a nie polski, nie partykularny, o czym wielokrotnie przypominał ks. abp Stanisław Gądecki, ks. abp Wojciech Polak, czy też papież Franciszek.

Naszym zdaniem, milczenie władz Kościoła wobec roszczeń rządzącej partii do rzekomej obrony Kościoła i wartości chrześcijańskich stanowi przyzwolenie na represjonowanie obywateli z powodu ich przekonań. Tego typu represja została zastosowana wobec Pani Elżbiety Podleśnej, u której przeprowadzono rewizję, zatrzymano ją i skonfiskowano wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.

Naszym zdaniem Państwo, które wtrąca się w sacrum, w istocie rzeczy je desakralizuje, czyni czymś pospolitym, uprzedmiotawia. Upaństwowiona religia, a przez to w rzeczy samej upolityczniona, traci swą sakralność, staje się zwyczajną ideologią, przed czym przestrzegał papież Franciszek. Niesie to dla niej śmiertelne zagrożenie, zatruwa jej religijne i humanistyczne przesłanie.

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”; Kielce
Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, psychiatra; Kraków
Halina Bortnowska, publicystka; Warszawa
Jan Cywiński, redaktor, Warszawa
Maryna Czaplińska, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Michał Czapliński, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Kinga Dmitrowska-Gawryś; architekt krajobrazu; Warszawa
Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Magazynu „Kontakt”, Warszawa
Marek Eberhardt, emeryt, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Więź.pl, Warszawa
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, Kraków
Cezary Gawryś, publicysta, „Więź”; Warszawa
Katarzyna Jabłońska, redaktor kwartalnika „Więź”, Warszawa
Damian Jankowski, redaktor Więź.pl, Warszawa
Maja Jaszewska, dziennikarka, pisarka; Warszawa
Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, Kraków
Hanna Mijas, tłumaczka, Kielce
Agnieszka Miszewska, członek kolegium kwartalnika „Więź”, b. ambasador RP w Izraelu; Warszawa
Grzegorz Pac, zastępca red. naczelnego kwartalnika „Więź”, Warszawa
Michał Płoski, ikonopis, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jolanta Płoska, artysta muzyk, Kielce
Janusz Poniewierski, publicysta miesięcznika „Znak”; Kraków
Piotr Sikora, filozof, publicysta „Tygodnika Powszechnego”; Kraków
Edward Rzepka, adwokat, Kielce
Anna Sawicka-Białek, członkini Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta, Warszawa
Bożena Stachura, aktorka, Warszawa
Ewa Trafna, malarka, rzeźbiarka, Warszawa
Jan Turnau, publicysta; Warszawa
Henryk Wujec, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Henryk Woźniakowski, prezes Wydawnictwa Znak, Kraków
Dominika Wielowieyska, dziennikarka, Warszawa
Andrzej Wielowieyski, były wicemarszałek Senatu RP, poseł i europoseł, wieloletni działacz Klubu Inteligencji Katolickiej
Rafał Zakrzewski, publicysta, Warszawa
Andrzej Ziółkowski, Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej; Gniew, Warszawa
Dr hab.. Piotr Olaf Żylicz, psycholog, Warszawa
Dr hab. Stanisław Żak, polonista, były senator, członek założyciel i wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce