Jeżeli jesteśmy świadkami ostrej krytyki Kościoła, to być może kryje się za tym oczekiwanie wyraźnego świadectwa wierności Ewangelii ze strony pasterzy i całego ludu Bożego – mówił w niedzielę kard. Stanisław Dziwisz w kościele św. Klemensa w Wieliczce.

Wielicka parafia św. Klemensa jest jedną z najstarszych w archidiecezji krakowskiej. Pierwszy kościół został tu zbudowany na początku XII wieku. W niedzielę kard. Stanisław Dziwisz wprowadził do świątyni relikwie św. Jana Pawła II i przewodniczył uroczystościom odpustowym. – Uczczenie dwóch wielkich papieży Kościoła łączy współczesność z tym, co dało początek chrześcijaństwu. Św. Klemens był świadkiem rodzącego się Kościoła. Natomiast św. Jan Paweł II skierował łódź Kościoła na morze trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa – wyjaśnia proboszcz, ks. Wojciech Olszowski.

W homilii kard. Dziwisz odwołał się do „Listu do Koryntian” św. Klemens, który wzywał adresatów do pojednania, nawrócenia i pokuty. Według hierarchy, wezwanie to jest wciąż aktualne i przypomina biskupom i księżom o konieczności bezinteresownego i gorliwego służenia w Kościele. – Te słowa powinny być stałym przedmiotem rachunku sumienia, wezwaniem do nawrócenia – mówił. Dodawał, że jesteśmy dziś świadkami ostrej krytyki Kościoła, ale, niezależnie od intencji krytykujących, być może kryje się za tym oczekiwanie wyraźnego świadectwa wierności Ewangelii ze strony pasterzy i całego ludu Bożego. – Nie możemy nie dać tego świadectwa – apelował.

KAI, JH