„Uznajemy, że Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku” – czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 lipca weszły w życie zapisy ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą sędziowie SN, którzy skończyli 65 lat, do 3 kwietnia musieli wystosować do prezydenta prośbę o zgodę na dalsze orzekanie. Ci, którzy tego nie zrobili albo spotkają się z odmową, według ustawy przechodzą przymusowo w stan spoczynku. Nowe przepisy miały objąć ok. 40 proc. składu SN – w tym I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, mimo że konstytucja gwarantuje jej kadencję do 2020 r.

Naczelna Rada Adwokacka, główny organ polskich adwokatów, opublikowała wczoraj na swojej stronie stanowisko w tej sprawie.

„W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich, mając na względzie treść art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, najwyższego prawa Rzeczypospolitej, w pełni podzielamy zawarte w Uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku stanowisko i uznajemy, że Pani SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jacka Trelę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adwokatura Polska, DJ