Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Twoje papieskie przywództwo. Prosimy, abyś nie schodził z drogi, którą obrałeś – napisała międzynarodowa grupa teologów w liście otwartym do Franciszka. 

„Marzysz o »Kościele, który jest matczyny i pasterski«. Jest to również nasze marzenie. Prosimy, abyś nie schodził z drogi, którą obrałeś. Zapewniamy Cię o naszym pełnym wsparciu i stałej modlitwie”.  Tymi słowami kończy się list otwarty, jaki liczna międzynarodowa grupa teologów wystosowała do papieża Franciszka. Sygnatariusze listu zapewniają Franciszka o swoim pełnym wsparciu dla jego papieskiego przywództwa, sprawowanego „odważnie i w sposób dobrze ugruntowany teologicznie”.

Inicjatorami i autorami listu otwartego – nazwanego Pro Pope Francis – są dwaj katoliccy duchowni teologowie: Tomáš Halík z Pragi i Paul M. Zulehner z Wiednia. „Po ostatnich atakach na papieża – wyjaśnia „Więzi” ks. Halík – uznałem, że potrzebuje on wyrazów wsparcia, solidarności i zachęty”. Profesorowie Halík i Zulehner zaprosili do podpisania listu osoby z wielu krajów, głównie teologów, ale także biskupów i działaczy katolickich. 

Pierwszymi sygnatariuszami listu są m.in. biskupi: z RPA (Kevin Dowling i Fritz Lobinger), Węgier (Asztrik Várszegi OSB i Miklós Beer), Austrii (Helmut Krätzl i Paul Iby) i Czech (biskup pomocniczy Pragi Václav Malý). Lista osób, które podpisały się pod listem Pro Pope Francis, stale się wydłuża. Obecnie obejmuje ona osoby z 14 krajów świata.

Wśród pierwszych polskich sygnatariuszy listu otwartego są członkowie Zespołu Laboratorium „Więzi”: ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” oraz nasi współpracownicy: ks. prof. Andrzej Szostek MIC, emerytowany profesor KUL i o. dr Kasper Mariusz Kaproń, franciszkanin, sekretarz generalny Uniwersytetu Katolickiego im. św. Pawła w Cochabamba (Boliwia).

Poniżej pełna treść listu otwartego w naszym przekładzie:

Czcigodny Ojcze Franciszku,

W ostatnim czasie Twoje inicjatywy pastoralne oraz ich uzasadnienie teologiczne są ostro atakowane przez pewne grupy w Kościele.

Publikując ten list otwarty, chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Twoje papieskie przywództwo – sprawowane odważnie i w sposób dobrze ugruntowany teologicznie.

W krótkim czasie zdołałeś podjąć reformę kultury pastoralnej Kościoła rzymskokatolickiego, sięgając do jej źródeł w osobie Jezusa. Zranieni ludzie i zraniona natura bliskie są Twemu sercu. Postrzegasz Kościół jako szpital polowy na peryferiach życia. Troszczysz się o każdą osobę jako umiłowaną przez Boga.Przekonujesz, żeby w spotkaniu z innymi ostatnie słowo miała nie legalistyczna interpretacja prawa, lecz interpretacja miłosierna.

Bóg i Jego miłosierdzie stoją w centrum kultury pastoralnej, jakiej oczekujesz od Kościoła. Marzysz o „Kościele, który jest matczyny i pasterski”.

Jest to również nasze marzenie. Prosimy, abyś nie schodził z drogi, którą obrałeś. Zapewniamy Cię o naszym pełnym wsparciu i stałej modlitwie.

Swoje wsparcie dla listu otwartego Pro Pope Francis można wyrazić na stronie internetowej pro-pope-Francis.com.