Labolatorium_logo_nowe_STOPKA
Laboratorium WIĘZI to chrześcijański think tank środowiska skupionego wokół kwartalnika WIĘŹ.

Więcej…

The WIĘŹ Laboratory is a Christian think tank of a milieu gathered around the quarterly review WIĘŹ.

More…

Die WIĘŹ-Labor ist ein christlicher Thinktank des Milieus, das sich mit der Vierteljahreszeitschrift WIĘŹ verbunden fühlt.

Mehr…

Skład Rady Naukowej, Zespołu i redakcji Laboratorium WIĘZI.

Więcej…

Laboratorium WIĘZI, ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa

Redaktor odpowiedzialny: Jakub Halcewicz
Napisz do nas: laboratorium@wiez.pl