Dewaluacja słowa i słuchanie Słowa

ks. Krystian Chmielewski