Wojciech Marczewski: artysta wolny i profetyczny

Ks. Andrzej Luter