Samotność laickiego ascety. Rozmowa z Witoldem Gombrowiczem

ks. Janusz Stanisław Pasierb