Czas nienawiści. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo w powiecie hrubieszowskim

Cezary Gawryś