Rozmowa z człowiekiem uratowanym przez o. Kolbego

Zbigniew Żakiewicz