Paweł Smoleński: Co by komu szkodziło, by psy na Zachodnim Brzegu były zdrowe?

Bartosz Bartosik